Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

zs 22Добре дошли в сайта на Вечерно СУ "Захари Стоянов"

 

pozdrav

 

 За записване в училището са необходими следните документи:

1. Оригинал на свидетелство за основно образование
2. Заявление по образец

Класирането за прием на учениците се извършва по документи
Данни за контакт: гр. Стара Загора
ул. "Ангел Кънчев" 82 сл. тел: 042 / 623930
email:vsousz@abv.bg

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

STEM

proektobrazovanie1

proekt

https://teachers.mon.bg

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: vsousz@abv.bg

042 62 39 30