Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

Обучение

Вечерно училище „Захари Стоянов“ – Стара Загора предлага възможност за завършване на основно и средно образование на ученици, навършили 16 години.

В училището се изучават всички общообразователни учебни предмети разпределени по учебен план в задължителна подготовка и профилирана подготовка.:

Задължителна подготовка:

 • български език и литература;
 • математика;
 • английски език;
 • информационни технологии;
 • история и цивилизации;
 • география и икономика;
 • биология и ЗО;
 • физика и астрономия;
 • химия и ООС;
 • предмети от философския цикъл.

Профилирана подготовка:

 • биология и ЗО;
 • химия и ООС;
 • български език и литература;
 • география и икономика.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Вечерно СУ „Захари Стоянов“ организира следните форми на обучение:

 • вечерна форма на обучение – присъствена форма, учебните часове се провеждат от 17:00 до 21:30 часа.
 • самостоятелна форма на обучение – неприсъствена форма, за ученици от VI и VII клас;

Документи при завършен етап:

 • Свидетелство за основно образование /след завършен VII клас/;
 • Диплома за средно образование /валидна за всички висши учебни заведения в България и в чужбина/;
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап след X клас
 • Удостоверение за завършен втори гимназиален етап след XII клас /за ученици, които се отказват от полагане на зрелостни изпити/;

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30