Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

Възможности на училището

Вечерно СУ „Захари Стоянов“, гр. Стара Загора е единственото училище в Старозагорска област, което отговаря на нарасналите потребности на работещите, които искат да завършат средно образование.    

Ако не сте имали възможност да завършите своето образование, сега Ви се отдава втори шанс във Вечерно СУ „Захари Стоянов“. Времето минава и колкото по-рано се решите да завършите нашето училище, толкова по-добре за Вас.

Нашите възпитаници от различна възраст и с различно ниво на компетенции получават необходимите знания предимно в учебните часове и така имат възможността за реализация на пазара на труда.

Вечерно СУ „Захари Стоянов“ е училище на добри взаимоотношения и съпричастност, спокойна обстановка и професионализъм от страна на преподавателите. Едно голямо семейство от младежи на различна възраст, с различен етнически произход, с различен социален статус, с различно ниво на познания, в което можещият и знаещият помагат на по-слабите. Едно училище, в което всеки намира своето място и се чувства добре и обгрижен. Училище, в което на финала всеки ученик е обогатен с житейски опит и знания, готов да сподели с всички носталгията си по вечерното училище.

Вечерно СУ „Захари Стоянов“ е училище с традиции и иновации. То разполага с всички модерни пособия за качествен учебен процес.

От учебната 2021/2022 г., нашето училище разполага с училищен STEM център, тип „Изследователска лаборатория по природни науки” реализиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда.

STEM центърът обхваща т. нар. “zSpace® STEM Lab” – виртуална STEM лаборатория, оборудвана с една от най-напредналите технологии за STEM обучение – стереоскопичните дисплеи zSpace®,  лабораторията за практическа и експериментална дейност.

На учениците се предлага STEM обучение – изучаване на съвкупността от природни науки, технологии, инженерни науки и математика в комбинация с изграждане на дигитални умения и компетентности, което е огромна възможност за тяхната успешна и перспективна реализация в 21. век.

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30