Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

В изпълнение на Заповед №РД-09-1474/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне за неучебни дни от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г.:

  • За учениците от VIII до XI клас на Вечерно СУ „Захари Стоянов“, обучаващи се във вечерна форма на обучение, дните 01.2022 г. и от 02.02 до 04.02.2022 г. включително са неучебни дни;
  • На 02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция въз основа на Заповед № РД-09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година.

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

Съобщение за за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до XII клас за периода от 25.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед №РД 01-25/24.01.2022 г. на Регионална здравна инспекция-Стара Загора за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до XII клас за периода от 25.01.2022 г. до 28.01.2022 г. и Заповед №РД-09-1613/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V ди XII клас на територията на област Стара Загора:

За периода от 25.01.2022 год. (вторник)  до 28.01. 2022 год. (петък) за учениците от VIII до XI клас от Вечерно СУ „Захари Стоянов“, обучаващи се във вечерна форма на обучение ще се осъществява (ОРЕС) – Обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на платформата Microsoft Teams. Учебните часове ще се провеждат по седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 год.

Във Вечерно СУ „Захари Стоянов“, за дистанционно обучение се използва платформата Microsoft Teams, както и други начини и ресурси на комуникация, които ще са от полза за дистанционното обучение и като цяло в образователния процес.

Уважаеми ученици, следете постоянно информацията, която Ви изпращат учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

 

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

Актуално

10.02.2022 год.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Присъствените учебни занятия във Вечерно СУ „Захари Стоянов“ се възстановяват от 14.02.2022 год. (понеделник).

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“


26.10.2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед №РД 01-423/26.10.2021 год. на д-р Станимир Станков, директор на РЗИ – Стара Загора се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора.

За Община Стара Загора, считано от 27.10.2021 год. (сряда) до 09.11.2021 год. (вторник) вкл., се преустановяват учебните занятия в присъствена форма на обучение.

Съгласно заповедта, обучението на учениците от VIII – XI клас при Вечерно СУ „Захари Стоянов“ ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Във Вечерно СУ „Захари Стоянов“, за дистанционно обучение се използва платформата Microsoft Teams, както и други начини и ресурси на комуникация, които ще са от полза за дистанционното обучение и като цяло в образователния процес.
Уважаеми ученици, следете постоянно информацията, която Ви изпращат учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

С уважение,

ГЕОРГИ ЕРЕМИЕВ

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“


08.04.2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Заповед № РД-01-220/08.02.2021 г. на министъра на здравеопазването се допускат присъствени учебни занятия, при спазване на Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 год. в условията на COVID-19 ;

Считано от 12.04.2021 год. (понеделник), обучението на учениците от Вечерно СУ „Захари Стоянов“ ще се осъществява при спазване на следния график, както следва:

1. от 12.04.2021 г. (понеделник) до 23.04.2021 г. (петък) – се възобновява присъственият учебен процес за учениците от VIIIА, IXА, XА и XБ клас; 

2. от 26.04.2021 г. (понеделник) до 29.04.2021 г. (петък) – се възобновява присъственият учебен процес за учениците от VIIIА, IXА, XIIA и XIIБ клас.


ГЕОРГИ ЕРЕМИЕВ

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“


16.03.2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед №РД 01-87/16.03.2021 год. на директора на РЗИ – Стара Загора се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора:

Считано от 18.03.2021 год. (четвъртък) до 31.03.2021 год. (сряда), обучението на учениците от 5 до 12 клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Във Вечерно СУ „Захари Стоянов“ като платформа за дистанционно обучение се използва Microsoft Teams, както и други начини и ресурси на комуникация, които ще са от полза за дистанционното обучение и като цяло в образователния процес.

Уважаеми ученици, следете постоянно информацията, която Ви изпращат учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

С уважение,
Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“


15.02.2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ  

Съгласно Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването се допускат присъствени учебни занятия и за всички учениците от VIII до XII клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на Вечерно СУ „Захари Стоянов“, при спазване на Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 год. в условията на COVID–19;

Считано от 16.02.2021 год. (вторник), обучението на учениците от Вечерно СУ „Захари Стоянов“ ще се осъществява при спазване на следния график, както следва:

• от 16.02.2021 год. (вторник) – се възстановява присъственото обучение за учениците от VIIIА и IXА клас ;

• от 18.02.2021 год. до 02.03.2021 год. – присъствено обучение ще има за учениците от XА и XБ клас. През това време ученици от XIIA и XIIБ клас ще продължават обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС);

• от 04.03.2021 год. до 17.03.2021 год. – присъствено ще се обучават и учениците от XIIA и XIIБ клас.

 
ГЕОРГИ ЕРЕМИЕВ
Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов‘

 


01.02.2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ  

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

Междусрочната ваканция е на 03.02.2021 г. - неучебен ден.

Вторият учебен срок започва на 04.02.2021 г. с ново седмично разписание.

Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 год. на министъра на здравеопазването се удължава срока на въведените на територията на Република България временни противоепидемични мерки, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
В изпълнение на заповедта се допускат присъствени учебни занятия и за учениците от VIII до XII клас при спазване на следния график:

От 4 февруари (четвъртък) в клас се връщат за две седмици 8 и 12 клас.
Останалите продължават обучение от разстояние в електронна среда.

От 18 февруари до 2 март присъствено обучение ще има за 10 клас.
През това време останалите класове от гимназиален етап – 8, 9 и 12 клас, ще бъдат в обучение от разстояние в електронна среда.

От 4 март до 17 март в училище ще бъдат учениците в 9 и 12. клас.
Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Апелираме за отговорност от всички при спазване на противоепидемичните изисквания.

ГЕОРГИ ЕРЕМИЕВ
Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов‘

29.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

  

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ, 

Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 год. на министъра на здравеопазването се удължава срока на въведените на територията на Република България временни противоепидемични мерки, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

В изпълнение на заповедта се допускат присъствени учебни занятия и за учениците от VIII до XII клас при спазване на следния график:

• от 04.02.2021 год. до 17.02.2021 год. – присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас;
• от 18.02.2021 год. до 02.03.2021 год. – присъствено се обучават учениците от X клас;
• от 04.03.2021 год. до 17.03.2021 год. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас.

Апелираме за отговорност от всички при спазване на противоепидемичните изисквания.

С уважение,

Георги Еремиев
Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

31.12.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,  И РОДИТЕЛИ, 

Съгласно Заповед №РД 09-3610/31.12.2020 год. на министъра на образованието и науката, в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5 до 12 клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

С уважение,

Георги Еремиев
Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

10.11.2020 год.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ВЪВ ВЕЧЕРНО СУ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ОТ 12 НОЕМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК).


С уважение,

Георги Еремиев
Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

28.10.2020 год.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед №РД-01-626/27.10.2020 год. на проф. д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 год. до 12.11.2020 год. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образованието.

Вечерно СУ „Захари Стоянов“ от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 год. стартира обучение от разстояние в  условията на електронна среда, предвид създалата се ситуация до второ нареждане.

Всички учители имат пълната готовност и ресурси да осъществяват електронно обучение в домашни условия, като установяват комуникация от разстояние със своите ученици и техните родители.

Във Вечерно СУ „Захари Стоянов“ като платформа за дистанционно обучение ще се използва виртуална класна стая на Школо, електронен дневник на Школо, както и други  начини и ресурси на комуникация, които ще са от полза за дистанционното обучение и като цяло в образователния процес.

Уважаеми ученици, следете постоянно информацията, която Ви изпращат учителите. Подгответе налично електронно устройство и при възможност - свързване с интернет.

Поддържайте интензивна комуникация с учителите.

Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“


 

24 maj

                                                22.05.2020 год.

Уважаеми колеги, скъпи ученици,

           Приемете най-сърдечните ми поздрави по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. За мен е истинско удоволствие и висока чест да отправя пожелания за здраве и много нови успехи по пътя към познанието.

           На този най-български празник изразяваме своята дълбока благодарност към учителите, на които сме поверили най-ценното – нашите деца. Да откриете и развиете талантите на всеки ученик, да събудите в него интерес към книгата, да го срещнете с чудния свят на науката, е сериозно предизвикателство, преодолимо с много любов, постоянство и амбиция.

         „ В началото бе Словото”!  Чрез него човекът гради и надгражда, чрез него устоява на изпитанията на времето, воюва за свобода, защитава позиции, утвърждава авторитет…

            Знанието е сила. Но знанието същевременно е ключът към успеха, към просперитета: имат бъдеще онези нации, които успяват да намерят вярната формула за развитието на духовността, на образованието, науката и иновациите.

      Скъпи ученици,

            Уважавайте своите учители и родители, обогатявайте и развивайте знанията и уменията си, учете упорито и задълбочено. Днешният свят Ви осигурява мигновен достъп до информация и открива пред Вас неизброими възможности. Но, за да успеете в него, са необходими любопитство, трудолюбие и дързост. Нека нелекият, но благодатен път на познанието Ви носи много радост и самочувствие.

ПОЖЕЛАВАМ ВИ РАДОСТЕН И СВЕТЪЛ ПРАЗНИЧЕН ДЕН!

                                                                                                                                           С уважение,

                                                                                                                                           ГЕОРГИ ЕРЕМИЕВ

                                                                                                               Директор на Вечерно СУ "Захари Стоянов"

 

                  

                                                                                                                                                                                         16.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Вечерно СУ „Захари Стоянов“ от 16.03.2020 г. (понеделник) стартира обучение от разстояние в условията на електронна среда, предвид създалата се ситуация до второ нареждане.

Всички учители имат пълната готовност и ресурси да осъществяват електронно обучение в домашни условия, като установяват комуникация от разстояние със своите ученици и техните родители.

Изборът на конкретен вариант и платформа се прави от самия учител. Това не са само консултации, а и обучение, включително тестове, презентации, видео уроци, като се дава възможност на учителите сами да преценят какво им е нужно и как могат да го направят, така че да получават обратна връзка от учениците, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на всички участници в процеса.

В училището използваме различни платформи, начини и ресурси на комуникация, които ще са от полза за дистанционното обучение и като цяло в образователния процес.

Уважаеми ученици, следете постоянно информацията, която Ви изпращат учителите. Подгответе налично електронно устройство и при възможност - свързване с интернет. Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

               

                                                                                                                                               ГЕОРГИ ЕРЕМИЕВ

                                                                                                                               Директор на Вечерно СУ "Захари Стоянов"

 

 

 

16.03.2020 год.

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

 

        Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени в всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допренесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

        Следете постоянно информацията, която Ви изпращат учителите. Подгответе налично електронно устройство и при възможност - свързване с интернет. Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

 

                                                                                                  ГЕОРГИ ЕРЕМИЕВ

                                                                                        Директор на Вечерно СУ "Захари Стоянов"

 

 

16.03.2020 ГОД.

 СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

              УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ВЪВ ВЕЧЕРНО  СУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ” СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ДО 27.03.2020 г. /ПЕТЪК/ ВКЛЮЧИТЕЛНО.

            УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ НА 30.03.2020 г.  /ПОНЕДЕЛНИК/.

 

                                                                              ГЕОРГИ ЕРЕМИЕВ

                                                                         Директор на Вечерно СУ "Захари Стоянов"

 

 

 

 

 

 

16.02.2020 год. гр. Стара Загора

Поредно успешно представяне на учениците  от  IXБ  на Вечерно СУ "Захари Стоянов" под ръководството на г-жа Михаела Енчева-Димитрова - преподавател по български език и литература

на III издание на Националния конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“, организиран

от Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора


 

 

 СПЕЦИАЛНА НАГРАДА - Инър Уийл Клуб с президент Димана Видева

 

Категория презентация

 

 

 

Име, презиме и фамилия на ученика 

 

Клас 

 

 Ръководител на групата

 

Населено място/Училище

1.

 Атанас Желязков Василев

Фатма Мехмедова Бозукова

Канелия Златева Петрова

Елена Христова Жекова

IXБ

 

Михаела Енчева - Димитрова - преподавател по български език и литература

 Стара Загора

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

 

      В третото издание на Националния конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ се включиха ученици от 106 населени места от 26 области в България и от Париж, Франция.

      В категория „Есе“ се конкурираха 124 литературни творби, в категория „Стихотворение“ – 168, в категорията „Фотография“ – над 200 фотоса, в категория „Рисунки“ – 712 творби, и в категория „Компютърна презентация“ – 163 разработки.

 Честито на отличените!

 Официалната церемония по връчване на наградите ще се състои на 28 февруари 2020 г. от 14:30 ч. в залата на Културен център с адрес бул. „Цар Симеон Велики“, №108, гр. Стара Загора.

 

 

15.11.2019 год. гр. Стара Загора

 

Успешно представяне на учениците от

Вечерно СУ „Захари Стоянов“ в

Националния исторически конкурс „Надеждата за свободата“:


Миналото в разказ и легенди – хайдути, просветители и борци за национално освобождение, организиран от Регионално управление на образованието – Варна и Първа езикова гимназия- Варна

Посвещава се на 280 г. от рождението на Софроний Врачански, 150 г. от смъртта на Ботьо Петков и 140 г. от смъртта на Любен Каравелов.

От Вечерно СУ „Захари Стоянов“, учениците Галина Дончева и Ивелин Миленов от XIА под ръководството на г-жа Мария Коева – преподавател по история и цивилизация се класираха на трето място в категория: презентация/филм. Техните знания и умения бяха оценени от жури от специалисти /от СУ „Св. св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, МОН, РИМ-Варна, преподаватели по история и цивилизация, информационни технологии, български език и литература.

На 14.11 – 15.11.2019 год. в гр. Варна се проведе ученическа конференция на тема „Надеждата за свободата“: Миналото в разказ и легенди – хайдути, просветители и борци за национално освобождение, в която нашите ученици представиха своя проект и получиха грамоти.


GramotaGalinaDonchevaGramotaIvelinMilenovGranotaMariyaKoeva

 

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30