Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

Успешно представяне на ученици от Вечерно СУ „Захари Стоянов“ на Национален онлайн фотоконкурс (за ученици гимназиален етап и за студенти) на тема „Физика, хармония и феномени в природата“

Днес, 14.06.2024 г. учениците Лора Генадиева и Анна-Мария Минчева от 10 „а“ клас взеха участие в 52-рата Национална конференция по въпросите на обучението по физика, където със съдействието на фондация „Еврика“ се проведе и традиционната Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема „Физиката и светът на технологиите“ в гр. Сливен.

Ученичката от 10 „а“ Лора Генадиева представи онлайн презентация на тема: „Водород-новата енергия“, а Анна-Мария Минчева участва в Национален онлайн фотоконкурс (за ученици гимназиален етап и за студенти) на тема „Физика, хармония и феномени в природата“. Същата получи ГРАМОТА за хармонична композиция на заснето явление оценено по два критерия: Физично и художествено описание.

По време на конференцията учениците имаха възможност да слушат лекция на тема Терапия и лечение с елементарни частици-фотонно лечение при облъчване“, което е част от учебното съдържание по физика в 10 клас. Лекцията проведе Д-р физ. Ева Божурова от ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“- гр. Варна

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕТО!

Сертификат - Лора Генадиева

Сертификат - Християна Стоянова

 

Посещение на Планетариума

Днес, 16.01.2024 г. ученици от Вечерно СУ “Захари Стоянов“, гр.  Стара Загора, сборна група с ръководител г-жа Християна Стоянова – учител по физика и астрономия посетиха планетариум и обсерватория в ГПЧЕ “Ромео Ролан“, Стара Загора

Темата на мероприятието е „Развитието на Вселената“, която е опована на теорията на Големия взрив (The Big Bang Theory). Тя описва ранното развитие на Вселената. Разширяването ѝ,  което следва от уравненията на общата теория на относителността на Алберт Айнщайн, потвърдено с наблюденията за раздалечаване на галактиките, извършени от Едуин Хъбъл. Проведоха са и различни демонстрации и наблюдения с телескоп.

Визита на доц. д-р Ваня Божилова

На 09.11.2023 година на посещение във ВСУ „Захари Стоянов“ беше  доц. д-р Ваня Божилова, декан на Факултет по педагогика в СУ "Св. Климент Охридски" , заедно с трима студенти и докторант.

Визитата беше във връзка с изследване на вечерните училища в България, които са четири на брой в България – две в София, в Бургас и Стара Загора.

След като направиха необходимото интервю с директора на училището – г-н Еремиев, гостите от Софийския университет направиха анкета с учителите от ВСУ „Захари Стоянов“ и посетиха втория и третия час в осми, девети, десети, единадесети и дванадесети клас във  вечерната гимназия.

След направеното проучване и двете институции останаха доволни от съвместната работа, както и стигнаха до консенсус, че трябва да има такива училища в България, заради втория шанс, който се дава на такива ученици и че МОН не трябва да пренебрегва и третира тези училища като „втора ръка“. След посещението се оформи едно сътрудничество между СУ "Св. Климент Охридски" и ВСУ „Захари Стоянов“, както и партньорство между останалите вечерни училища в България.

 

STEM кабинет по природни науки

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”stem logo 1

На 14.10.2023 г., ученици от ВСУ "Захари Стоянов"  посетиха ВМФ на Тракийския университет, където се видяха демонстрации на какъв принцип работи "Образната и рентгенова медицинска техника", което е част от урок "Приложение на радиовълните" и "Ултразвукови вълни" по физика-10 клас. Също така се проведе лекция от Д-р Цачев на тема: "Анатономични модели".

На 13.10.2023 г. в час по физика се проведе комбиниран-бинарен урок в кабинета по природни науки на тема: "Защо човешкото тяло има нужда от две помпи, работещи при различни налягания - физично обяснение?"Темата е във връзка с урока по физика в 8 клас на тема "Налягане на течности". Учениците взеха участие и в практично занятие по "Измерване на кръвно налягане с механичен апарат". 

Сглобяване на ел. вериги и изследване на зависимостите на ел. ток, напрежение и съпротивление - изучава се в 9 клас раздел "Електричество" - преподавател Християна Стоянова

Виртуално наблюдение на Вселената през RV-обектив - изучава се в 10 клас, раздел "От атома до Космоса" - преподавател по физика и астрономия г-жа  Християна Стоянова

 

 

 

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30