Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

Заповед на Министъра на образованието и науката 23.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

17.01.2023 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ  И РОДИТЕЛИ, 

В изпълнение на Заповед №РД-09-57/17.01.2023 г. на министъра на образованието и науката във връзка с определяне за неучебни дните от 18.01.2023 г. до 23.01.2023 г. включително за учениците в училищата на територията на област Стара Загора:

  • За учениците от VIII до XII клас на Вечерно СУ „Захари Стоянов“, обучаващи се във вечерна форма на обучение, дните от 18.01.2023 г. до 23.01.2023 г. включително са неучебни;
  • Учебните занятия ще бъдат възстановени на 24.01.2023 г.  /вторник/.

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ  И РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с честването на 75-годишнината от основаването на Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ и патронния празник на училището и взето решение от заседание на Педагогическия съвет с Протокол №20/18.04.2022 год., денят 28.04.2022 год. (четвъртък) е обявен за неучебен ден за учениците от Вечерно СУ „Захари Стоянов“

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Присъствените учебни занятия във Вечерно СУ „Захари Стоянов“ се възстановяват от 14.02.2022 год. (понеделник).

С уважение,

Георги Еремиев

Директор на Вечерно СУ „Захари Стоянов“

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: vsousz@abv.bg

042 62 39 30