Вечерно СУ "Захари Стоянов"
  град Стара Загора

zs 22

Добре дошлив сайта на

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

 

 

pozdrav


Класирането за прием на учениците се извършва по документи
Данни за контакт: гр. Стара Загора
ул. "Ангел Кънчев" 82 сл. тел: 042 / 623930
email: info-2400110@edu.mon.bg

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

proektobrazovanie1

proekt

https://teachers.mon.bg

Вечерно СУ "Захари Стоянов"

ул. "Ангел Кънчев" 82, Стара Загора 6000
E-mail: info-2400110@edu.mon.bg

042 62 39 30